Terms and Conditions

CÔNG TY TNHH ASIA PERFORMANCE sử dụng nền tảng công nghệ hỗ trợ dịch vụ cho vay online để kết nối người vay và đối tác cho vay. Công ty chúng tôi không hoạt động như Đối tác cho vay
Địa chỉ: 94 Xuân Thủy, Phuòng Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chi Minh, Việt Nam
Giấy CN ĐKDN số: 0315812414 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 25/07/2019.
LÃI SUẤT: 18,25%/năm
Phí dịch vụ và phí tư vấn sẽ được quy định trong hợp đồng dịch vụ của đối tác cho vay.

Bắt đầu và nhận kết quả tức thì

Tiền sẽ được chuyển ngay lập tức sau khi được duyệt.